ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Το σύγχρονο σύστημα 16 τομών, BRILLIANCE CT της εταιρείας PHILIPS, αποτελεί πλέον αξιόπιστη λύση που προσφέρει υψηλή διακριτική ικανότητα και αυξημένη ταχύτητα εξετάσεων.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα χαμηλών δόσεων ακτινοβολίας με ταχύτητα λήψης πολλαπλών τομών ( Multislice Spiral CT ) σε πολύ φιλικό περιβάλλον.