ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Το κορυφαίο ψηφιακό 3D σύστημα Ορθοπαντοτομογράφου με Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης CBCT, της εταιρείας CARESTREAM είναι ένα σύγχρονο εργαλείο οδοντιατρικής χρήσης. Πέραν της κορυφαίας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, προσφέρει λεπτομερή απεικόνιση σε περιπτώσεις τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, σχεδιασμό χειρουργικής στόματος, ενδοδοντία και γενικότερα σε βλάβες των γνάθων.