Προφίλ

MTL_800Το Νέο Ιδιωτικό Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης «Μαγνητική Τομογραφία Λέσβου» ξεκίνησε την λειτουργία του το Μάρτιο του 2007 στη Χρυσομαλλούσα και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε νέες υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται σε έναν χώρο 350 τ.μ στην οδό Καβέτσου 44 στα πρώην γραφεία της Ολυμπιακής.

Πληρεί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ιατρικού διαγνωστικού κέντρου και εφαρμογής ακτινοδιαγνωστικών πρωτοκόλλων, με ό,τι πιο νέο στο χώρο των ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας γενιάς και πάνω από όλα έμπειρο και σωστά καταρτισμένο επιστημονικό ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Η προθυμία και η αποτελεσματικότητα και κυρίως η ειλικρίνεια, είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν, με σκοπό και στόχο πάντα την προαγωγή της υγείας, προς όφελος του ασθενούς.

Η επίτευξη συμβάσεων με όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταμεία και με πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, κάνει προσιτή την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία στον κάθε ασφαλισμένο.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω το κατατάσσει αναμφίβολα σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οργανωμένα και πιστοποιημένα Σύγχρονα Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Ιατρικής Απεικόνισης.